Kwartaal 1 Toetsreeks

Maandag 11/02 EBW (Slegs gr.7)
Dinsdag 12/02 Tegnologie (Slegs gr.7)
Woensdag 13/02 Kuns en Kultuur
Vrydag 15/02 Afrikaans
Maandag 18/02 Engels
Woensdag 20/02 Wiskunde
Vrydag 22/02 NW
Maandag 25/02 SW (Aard + Gesk)
Woensag 27/02 LO