Huidige skoonmaak van hele skool. (Deep cleaning)

Skool sal daagliks weer gespuit word na leerders verdaag, dus moet almal teen 14:45 die terrein verlaat.

Daar sal slegs een hek(langs die saal) beskikbaar wees vir leerders om in en uit te beweeg, daar mag dus ook geen ander persone die terrein betree nie mits daar `n afspraak gereël word telefonies.

Leerders sal elke oggend by die hek geskandeer word, asook hul hande gesaniteer word. As die leerder se temperatuur te hoog is, sal die ouer geskakel word en gevra word om die leerder te kom haal.

Leerders moet teen alle tye `n masker dra.

Slegs gr.7s sal aanmeld Maandag, verdere reëlings sal nog deurgegee word.