Hier by Laerskool President Steyn het ons heelwat leerders wat aan die kunswedstryd deelneem.  Ons affiliëer by die Alberton Eisteddfod en gee erkenning by ons prysuitdeling vir leerders wat besonders goed presteer.

Daar is verskeie onderafdelings waaran leerders kan deelneem nl. voordrag(Afrikaans en Engels), redenaars, kuns asook die koor.  Leerders wat lief is vir die kultuur en aan heelwat items deelneem, kan ook in aanmerking kom vir item- en afdelingswenners.

Sluitingsdatums vir gelde word op die omsendbriewe deurgegee.  Voordrag vind in Julie en Augustus plaas en ons kore neem gewoonlik in September deel.

Moedig asseblief u kind aan om aan `n item deel te neem.  Motivering en die aanleer van woorde hang baie van ouers af.  Leerders wat deelneem kry elke jaar meer selfvertroue.

Kom ons kyk of daar baie leerders in 2019 kan deelneem.  Ons daag ook die seuns uit.  Knyp `n tydjie tussen sportaktiwiteite uit en laat jou stem hoor.