Beheerliggaam Lede

Voorsitter Chris Jacobs
Onder Voorsitter Elien Jordaan
Tesourier Ernest Bailey
Hoof Pieter le Roux
Adjunkhoof Lambert Jankowitz
Sekretaresse Cecilia Muller
Ouer Ezra Redgard
Ouer Andre Olckers
Ouer Johan van Schalkwyk
Personeel Johan Jankowitz
Personeel Amanda Marais

Finansiële Komitee

Tesourier E Bailey
Ouer C Jacobs
Ouer E Redgard
Hoof P le Roux
Adjunk Hoof L Jankowitz
Sekretaris C Müller