SKOOLGELDE 2020

*Skoolgelde vir die eerste twee leerders beloop R11 350-00 per leerder per jaar.

* Skoolgelde vir die derde leerder beloop R10 215-00 per jaar

EEN kind hier op skool                           =         R 11 350-00pj

Betaalbaar in 10 paaiemente van                           R1 135-00pm

* Eerste paaiement Januarie 2020 en Tiende paaiement Oktober 2020

TWEE kinders hier op skool                   =         R22 700-00pj

Betaalbaar in 10 paaiemente van                            R2 270-00pm

* Eerste paaiement Januarie 2020 en Tiende paaiement Oktober 2020

DRIE kinders hier op skool                    =         R32 915-00pj

Betaalbaar in 10 paaiemente van                           R3 291-00pm

* Eerste paaiement Januarie 2020 en Tiende paaiement Oktober 2020

10% KORTING OP TOTALE REKENING VAN TOEPASSING INDIEN BETALING GESKIED VOOR/OP 28 FEBRUARIE 2020

EEN kind hier op skool                           –               minus 10%                              R  R 10 215-00

TWEE kinders hier op skool                   –               minus 10%                              R20 430-00

DRIE kinders hier op skool                    –               minus 10%                              R29 624-00

 ** Alle agterstallige rekeninge sal aan die invorderaars oorhandig word.  Sodanige ouers sal ook aanspreeklik gehou word vir die invorderingskoste. 

 
  • INTERNET / BANKINBETALINGS

Internet en bankinbetalings kan gemaak word (sien besonderhede hieronder) en moet u die skoolgeld rekeningnommer gebruik as verwysing.  Daar moet ‘n bewys van betaling aan die finansiële kantoor gefaks word.  Sonder die korrekte rekeningnommer as verwysing kan u betaling nie geallokeer word nie.

Dit is u plig om elke maand seker te maak dat u betalings wel afgaan op u rekening 

  • DEBIETORDERS

Indien u van ons debietorderstelsel gebruik maak, is u verantwoordelik om seker te maak u debietorder gaan elke maand af.  Indien daar enige probleme ondervind word skakel die finansiële kantoor.  Let asseblief daarop dat ‘n fooi van R50-00 gehef sal word vir elke debietorder wat nie deurgaan nie.

BANKBESONDERHEDE    :   

                                      ABSA BANK

                                      TJEKREKENING   :   210 650 008

                                      TAKKODE           :  632005

                                      VERWYSING       :  Gebruik asb skoolgeld Rek. No. (“Account Number” op u staat)

                                            E-pos bewys van betaling:                                                                                           ronel@lspressteyn.co.za