SKOOLGELDE 2019

*Skoolgelde vir die eerste twee leerders beloop R10 600-00 per leerder per jaar.

* Skoolgelde vir die derde leerder beloop R9540-00 per jaar (minimum R882-00 pm)

EEN kind hier op skool                           =         R 10 600-00pj

Betaalbaar in 10 paaiemente van                           R1 060-00pm

* Eerste paaiement Januarie 2018 en Tiende paaiement Oktober 2018

TWEE kinders hier op skool                   =         R21 200-00pj

Betaalbaar in 10 paaiemente van                            R2 120-00pm

* Eerste paaiement Januarie 2018 en Tiende paaiement Oktober 2018

DRIE kinders hier op skool                    =         R30 740-00pj

Betaalbaar in 10 paaiemente van                           R3 740-00pm

* Eerste paaiement Januarie 2019 en Tiende paaiement Oktober 2019

10% KORTING OP TOTALE REKENING VAN TOEPASSING INDIEN BETALING GESKIED VOOR/OP 28 FEBRUARIE 2019

EEN kind hier op skool                           –               minus 10%                              R  R 9 540-00

TWEE kinders hier op skool                   –               minus 10%                              R19 080-00

DRIE kinders hier op skool                    –               minus 10%                              R27 666-00

 ** Alle agterstallige rekeninge sal aan die invorderaars oorhandig word.  Sodanige ouers sal ook aanspreeklik gehou word vir die invorderingskoste. 

  • INTERNET / BANKINBETALINGS

Internet en bankinbetalings kan gemaak word (sien besonderhede hieronder) en moet u die skoolgeld rekeningnommer gebruik as verwysing.  Daar moet ‘n bewys van betaling aan die finansiële kantoor gefaks word.  Sonder die korrekte rekeningnommer as verwysing kan u betaling nie geallokeer word nie.

Dit is u plig om elke maand seker te maak dat u betalings wel afgaan op u rekening 

  • DEBIETORDERS

Indien u van ons debietorderstelsel gebruik maak, is u verantwoordelik om seker te maak u debietorder gaan elke maand af.  Indien daar enige probleme ondervind word skakel die finansiële kantoor.  Let asseblief daarop dat ‘n fooi van R50-00 gehef sal word vir elke debietorder wat nie deurgaan nie.

  • KAARTMASJIEN

Ons het ‘n kaartmasjien beskikbaar indien u betalings wil doen met u debiet- of kredietkaart.  LET ASSEBLIEF DAAROP dat ‘n 4% administrasiefooi gehef word op betalings.

BANKBESONDERHEDE    :    ABSA BANK

                                                TJEKREKENING   :   210 650 008

                                                TAKKODE           :  632005

                                                VERWYSING       :  Gebruik asb skoolgeld Rek. No. (“Account Number”)

                                                                            (Beskikbaar by Finansies Kantoor)