SKOOLGELDE 2021

*Skoolgelde vir die eerste twee leerders beloop R11 800-00 per leerder per jaar.

* Skoolgelde vir die derde leerder beloop R10 620-00 per jaar 

EEN kind hier op skool = R11 800-00 pj

Betaalbaar in 10 paaiemente van    R1180-00 pm

* Eerste paaiement Januarie 2021 en Tiende paaiement Oktober 2021

TWEE kinders hier op skool = R23  600-00 pj

Betaalbaar in 10 paaiemente van    R2 360-00 pm

* Eerste paaiement Januarie 2021 en Tiende paaiement Oktober 2021

DRIE kinders hier op skool = R34 220-00 pj

Betaalbaar in 10 paaiemente van    R3 422-00 pm

* Eerste paaiement Januarie 2021 en Tiende paaiement Oktober 2021

10% KORTING IS OP DIE TOTALE REKENING VAN TOEPASSING INDIEN BETALING GESKIED 

VOOR/OP 28 FEBRUARIE 2021

EEN kind hier op skool – minus 10% R10 620-00

TWEE kinders hier op skool – minus 10% R21 240-00

DRIE kinders hier op skool – minus 10% R30 798-00

** Alle agterstallige rekeninge sal aan die invorderaars oorhandig word.

Sodanige ouers sal ook aanspreeklik gehou word vir die invorderingskoste.

  • INTERNET / BANKINBETALINGS

Internet en bankinbetalings kan gemaak word, sien besonderhede hieronder, en moet u die skoolgeld rekeningnommer gebruik as verwysing.  Daar moet ‘n bewys van betaling aan die finansiële kantoor gestuur word per e-pos.  Sonder die korrekte rekeningnommer as verwysing kan u betaling nie geallokeer word nie.

Dit is u plig om elke maand seker te maak dat u betalings wel afgaan van u rekening

  • DEBIETORDERS

Indien u van ons debietorderstelsel gebruik maak, is u verantwoordelik om seker te maak u debietorder gaan elke maand af.  Indien daar enige probleme ondervind word skakel die finansiële kantoor.  Let asseblief daarop dat ‘n fooi van R65-00 gehef sal word vir elke debietorder wat nie deurgaan nie.

BANKBESONDERHEDE    : ABSA

TJEKREKENING : 210 650 008

TAKKODE : 632005

VERWYSING : Gebruik asb skoolgeld Rek. No.

(“Account Number” op u Staat)

E-pos bewys van betaling :   ronel@lspressteyn.co.za