skool-wapen-1.gif
Finansies

SKOOLGELDE 2017

 

*Skoolgelde vir die eerste twee leerders beloop R9 200-00 per leerder per jaar.

* Skoolgelde vir die derde leerder beloop R8 280-00 per jaar (minimum R828-00 pm)

 

EEN kind hier op skool                          =                     R 9 200-00pj

Betaalbaar in 10 paaiemente van   R920-00pm

* Eerste paaiement Januarie 2017 en Tiende paaiment Oktober 2017

 

 

TWEE kinders hier op skool                   =                    R18 400-00pj

Betaalbaar in 10 paaiemente van   R1 840-00pm

* Eerste paaiement Januarie 2017 en Tiende paaiment Oktober 2017

 

 

DRIE kinders hier op skool                   =                     R26 680-00pj

Betaalbaar in 10 paaiemente van  R2 668-00pm

* Eerste paaiement Januarie 2017 en Tiende paaiement Oktober 2017

 

 

 

 

10% KORTING OP DIE VOLLE JAAR SE SKOOLGELD INDIEN BETALING GESKIED VOOR/OP 28 FEBRUARIE 2017

 

 

 

 

EEN kind hier op skool                          -               minus 10%                             R  8 280-00

TWEE kinders hier op skool                  -               minus 10%                             R16 560-00

DRIE kinders hier op skool                   -               minus 10%                             R24 012-00

 

 

 

** Alle agterstallige rekeninge sal aan die invorderaars oorhandig word.  Sodanige ouers sal ook aanspreeklik gehou word vir die invorderingskoste.

 

 

 

 

 

 

               INTERNET / BANKINBETALINGS

Internet en bankinbetalings kan gemaak word (sien besonderhede hieronder) en moet u die skoolgeld rekeningnommer gebruik as verwysing.  Daar moet Ďn bewys van betaling aan die finansiŽle kantoor gefaks word.  Sonder die korrekte rekeningnommer as verwysing kan u betaling nie geallokeer word nie.

Dit is u plig om elke maand seker te maak dat u betalings wel afgaan op u rekening

 

 

 

               DEBIETORDERS

Indien u van ons debietorderstelsel gebruik maak, is u verantwoordelik om seker te maak u debietorder gaan elke maand af. Indien daar enige probleme ondervind word skakel die finansiŽle kantoor.  Let asseblief daarop dat Ďn fooi van R50-00 gehef sal word vir elke debietorder wat nie deurgaan nie.

 

 

 

               KAARTMASJIEN

Ons het Ďn kaartmasjien beskikbaar indien u betalings wil doen met u debiet- of kredietkaart.  LET ASSEBLIEF DAAROP dat Ďn 4% administrasiefooi gehef word op betalings.

 

 

BANKBESONDERHEDE    :      ABSA

                                                          TJEKREKENING   :          210 650 008

                                                          TAKKODE           :          632005

                                                          VERWYSING       :           Gebruik asb skoolgeld Rek. No.

                                        SKOOLGELDE 2017

(Nuwe Inskrywings per Kwartaal)

 

 

*Indien u in die EERSTE  KWARTAAL inskryf is u skoolgeld vir die jaar as volg, (betaalbaar in paaiemente waarvan laaste paaiement in OKTOBER 2017 sal wees): JANUARIE - MAART

EEN kind hier op skool                          =         R  9 200-00

TWEE kinders hier op skool                  =         R18 400-00

DRIE kinders hier op skool                   =         R26 680-00

 

*Indien u in die TWEEDE  KWARTAAL inskryf is u skoolgeld vir die jaar as volg, (betaalbaar in paaiemente waarvan laaste paaiement in OKTOBER 2017 sal wees):  APRIL - JUNIE

EEN kind hier op skool                          =         R 6 900-00

TWEE kinders hier op skool                  =         R13 800-00

DRIE kinders hier op skool                   =         R20 010-00

 

*Indien u in die DERDE  KWARTAAL inskryf is u skoolgeld vir die jaar as volg, (betaalbaar in paaiemente waarvan laaste paaiement in NOVEMBER 2017 sal wees):  JULIE - SEPTEMBER

EEN kind hier op skool                          =         R 4 600-00

TWEE kinders hier op skool                  =         R 9 200-00

DRIE kinders hier op skool                   =         R13 340-00

 

*Indien u in die VIERDE  KWARTAAL inskryf is u skoolgeld vir die jaar as volg, (betaalbaar in paaiemente waarvan laaste paaiement in NOVEMBER 2017 sal wees):  OKTOBER - DESEMBER

EEN kind hier op skool                          =         R 2 300-00

TWEE kinders hier op skool                  =         R 4 600-00

DRIE kinders hier op skool                   =         R 6 670-00